Граѓаните се здружуваат во Унијата на Еколози "Натура” заради заштитата на животната средина

Неколку зборови за нас:

“Натура“ е еколошка невладина организација, основана во 1995 година. Главните цели на здружението се:

-Заштита на животната средина.

-Потикнуване на едукацијата за  животната средина кај младата популација.

-Конверзација на биодиверзитетот.

-Разбој на еко туризмот.

Нашиот проект во Јабланица

72615934_2530944300361385_752863357026959360_n